top of page

Melancholy of Freedom (2023- )

EN

 

The main characters of "Melancholy of Freedom" are families and individuals from different age groups who left Hungary at different times and for different reasons to carry on living in Berlin. Viewed in a broader context, this series depicts a typical emigration process, with many people choosing to move to a new country decades following the change of the regime; initially in the hope of better opportunities, whereas nowadays the reason of choosing a new country
of residence is due to the ever-shrinking space for freedom at home. However, as the title suggests, emigration is fraught with difficulties, not necessarily and not always fulfilling the promise of the life we want. Therefore she aspires to understand who are willing undertake this simultaneously liberating and melancholic experience, and why and how they do it.
In the photo series, Berlin appears as a symbolic scene: the city of freedom and a metaphor for the contrast between East and West, a Western city where the old communist monuments in their new, constantly changing context are still visible.

HU

A Szabadság melankóliája című sorozat főszereplői olyan olyan személyek, akik különböző időpontokban és különböző indokok miatt hagyták el hazájukat, hogy Berlinben folytassák az életüket. Tágabb kontextusból szemlélve a sorozat egy jellemző emigrációs folyamatot mutat fel, ami során a rendszerváltást követő évtizedekben eleinte sokan a jobbnak ígérkező lehetőségek, mára inkább a szabadság itthon egyre szűkülő terei miatt választanak új országot lakóhelyként. Azonban ahogy azt a cím is sejteti, a kivándorlás számos nehézséget rejt magában, nem feltétlenül és nem minden szempontból váltja be a vágyott élet ígéretét. Az alkotó ezért leginkább azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy kik, miért és miként vállalkoznak mégis erre az egyszerre felszabadító és melankolikus élményre.
A fotósorozatban Berlin szimbolikus helyszínként jelenik meg: a szabadság városa, a Kelet és Nyugat kontrasztjának metaforája, egy nyugati város, ahol a régi kommunista emlékművek egy új, folyamatosan változó kontextusban láthatóak.

© 2024 Copyright. FRANCISKA LEGÁT

About
 

Franciska Legát (1997, Bundapest, Hungary) is a Budapest based photographer. In 2024, she graduated at the Moholy-Nagy University of Arts from Master of Photography. She spent a semester in Germany at the HSBI Bielefeld and in the Netherlands at HKU, Utrecht.  As an artist, she is primarily concerned with social issues that have a significant impact on her life. Absurdity and a kind of peculiar black humor play an important role in her works. Her photos are mostly staged, but by using an unusual documentary approach, her purpose is to blur the line between fiction and reality.

bottom of page