top of page

Melancholy of Freedom (2023- )

EN

 

The main characters of "Melancholy of Freedom" are families and individuals from different age groups who left Hungary at different times and for different reasons to carry on living in Berlin. Viewed in a broader context, this series depicts a typical emigration process, with many people choosing to move to a new country decades following the change of the regime; initially in the hope of better opportunities, whereas nowadays the reason of choosing a new country
of residence is due to the ever-shrinking space for freedom at home. However, as the title suggests, emigration is fraught with difficulties, not necessarily and not always fulfilling the promise of the life we want. Therefore she aspires to understand who are willing undertake this simultaneously liberating and melancholic experience, and why and how they do it.
In the photo series, Berlin appears as a symbolic scene: the city of freedom and a metaphor for the contrast between East and West, a Western city where the old communist monuments in their new, constantly changing context are still visible.

HU

A Szabadság melankóliája című sorozatának főszereplői olyan olyan személyek, akik különböző időpontokban és különböző indokok miatt hagyták el hazájukat, hogy Berlinben folytassák az életüket. Tágabb kontextusból szemlélve a sorozat egy jellemző emigrációs folyamatot mutat fel, ami során a rendszerváltást követő évtizedekben eleinte sokan a jobbnak ígérkező lehetőségek, mára inkább a szabadság itthon egyre szűkülő terei miatt választanak új országot lakóhelyként. Azonban ahogy azt a cím is sejteti, a kivándorlás számos nehézséget rejt magában, nem feltétlenül és nem minden szempontból váltja be a vágyott élet ígéretét. Az alkotó ezért leginkább azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy kik, miért és miként vállalkoznak mégis erre az egyszerre felszabadító és melankolikus élményre.
A fotósorozatban Berlin szimbolikus helyszínként jelenik meg: a szabadság városa, a Kelet és Nyugat kontrasztjának metaforája, egy nyugati város, ahol a régi kommunista emlékművek egy új, folyamatosan változó kontextusban láthatóak.

© 2022 Copyright. FRANCISKA LEGÁT

About
 
Franciska Legát (b. 1997, Budapest, Hungary) lives and works in Budapest. She graduated at Moholy-Nagy University of Art and Design, from Bachelor of photography in 2021. In 2020 she spent a semester in Utrecht at HKU photography with Erasmus Scholarship. Currently she’s doing her master’s degree at Moholy-Nagy University of Art and Design. Absurdity, irony and a particular kind of dark humor plays an important role both in her personal and commissioned works.

bottom of page